Konzuli igazgatás

Útlevél

Útlevél ügyintézés

Az útlevél kiváltása és cserélése

Kik kérhetnek, hosszabbíthatnak útlevelet?

Azok az algériai állampolgárok, akik a személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartoznak, a Magyarországon élő, 15. életévüket betöltő állampolgárok és családtagjaik, akik rendszeresen be vannak jegyezve a Konzuli Osztálynál. Bevándorolt jogállású vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező személyeknek adható útlevél, állandó személyazonosító igazolvány, akik a személyazonosságukat és a személyazonosító igazolványban szereplő adataikat - megfelelő okiratokkal - hitelt érdemlően tudják igazolni.

Az új útlevél kiadása személyesen történik.

Szükséges okiratok:

 • Konzuli személyi igazolvány
 • Régi útlevél, ha van
 • 4 db egy évnél nem régebbi - lehetőleg színes - igazolványkép; (1. 20" x 1. 40", vagy 3. 0 cm x 3. 5 cm)
 • 20 000 Ft-os okmánybélyeg
 • Kitöltött kérvény (típusnyomtatvány), melyet a helyszínen kell aláírni; a nyomtatvány innen is letölthető. Kérjük, hogy a nyomtatványt alaposan és hibátlanul, nyomtatott nagy betűkkel kitölteni és aláírni szíveskedjék!

Lehet útlevele kiskorú gyermeknek?

A 15. életévét betöltött gyermeknek kötelező az önálló útlevél, a 15 éven aluli gyermekek a szülő útlevelében (apai vagy anyai) tüntethetők fel.

Szükséges okiratok:

 

1-Gyermek hozzáadása az apa útleveléhez:

 • Eredeti születési anyakönyvi kivonat és annak másolata (ha az okiratot már régebben beadták a követségnek, akkor nem szükséges)
 • 2 db egyforma nem régi igazolványkép

2- Gyermek hozzáadása az anya útleveléhez:

 • Eredeti születési anyakönyvi kivonat és annak másolata (ha az okiratot már régebben beadták a követségnek, akkor nem szükséges)
 • 2 db egyforma nem régi igazolványkép
 • A gyermek apjától 1db nyilatkozat, mely engedélyezi, hogy a gyermek az anya útlevelében szerepeljen.

Mindazonáltal, a konzulátus kiállíthat útlevelet 15 éven aluli gyermeknek is, amennyiben a gyermek egyedül utazik.

Ez esetben a következő okiratok szükségesek:

 • Eredeti születési anyakönyvi kivonat és annak másolata ( ha az okiratot már régebben beadták a követségnek, akkor nem szükséges)
 • 2 db egyforma nem régi igazolványkép
 • A gyermek apjától1 db nyilatkozat, mely engedélyezi, hogy gyermekének útlevelet állítsunk ki
 • 20.000 Ft-os okmánybélyeg.
 • Az apa vagy az anya konzuli igazolványa,
 • Kitöltött kérvény (típusnyomtatvány), melyet a helyszínen kell aláírni; a nyomtatvány innen is letölthető. Kérjük, hogy a nyomtatványt alaposan és hibátlanul, nyomtatott nagy betűkkel kitölteni és aláírni szíveskedjék!


Teendők az útlevél elvesztése vagy megrongálódása esetén:

Az útlevél elvesztése, megsemmisülése vagy megrongálódása esetén:

- Lépjen azonnal kapcsolatba a nagykövetséggel

- Mutassa be az útlevél elvesztéséről készült rendőrségi jegyzőkönyvet

- Adja le a megrongálódott útlevelet

Az 1994. évi gazdasági törvény 62. cikke alapján a kérelmező…...Ft összeget fizet, ezen felül még 6.000 Ft-ot az új útlevél kibocsátására (elvesztés vagy megrongálódás esetén).

Egyszeri kiutazásra jogosító útlevél
Kiállítható minden algériai állampolgárnak, aki nincs regisztrálva a Konzuli Osztálynál, és akiről bizonyítható, hogy algériai állampolgár.

Az útlevél egyszeri algériai beutazásra jogosít.

 

Nyomtatvány letöltés - pdf

Útlevél nyomtatvány

Szülői engedély